Członkowie Klubu


Aktualizacja: 6.02.2015

Członkowie aktywni: 

Członkami aktywnymi mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację, oraz złożą deklarację o płaceniu składek członkowskich oraz zostaną przyjęci w poczet członków Klubu decyzją Zarządu Klubu.

1. Artur Kazimierski

2. Beata Szustkiewicz

3. Piotr Stępniak

4. Krzysztof Orzechowski

5. Adrian Kowalski

6. Adam Niemiec

7. Jacek Jastrzębski

8. Łukasz Kuklewicz

9. Jarosław Szajewski

10. Jan Kocimski

11. Tomasz Mikulski

12. Michał Łukawski

13. Małgorzata Przybylska

14. Ryszard Nowakowski

15. Krzysztof Zakrzewski

16. Michał Adamkiewicz

17. Roman Paradowski

18. Patryk Kowalski

19. Mirosław Adamkiewicz

20. Damian Kowalski

21. Rafał Milczarek

22. Robert Milczarek

23. Emanuel Zimny

24. Sławomir Lewandowski

Członkowie wspierający:

Członkami wspierającymi mogą być osoby niepełnoletnie, które złożą pisemną deklarację wraz ze zgodą opiekuna prawnego i zostaną przyjęci w poczet członków Klubu decyzją Zarządu Klubu.

Niepełnoletni poniżej 18 roku życia mogą należeć do młodzieżowej sekcji lekkoatletycznej. Przynależność do niej określa odrębny regulamin.