Jak do nas przystąpić


Jeśli chcesz należeć do Sekcji Lekkoatletycznej to:


1. Twój opiekun prawny musi wypełnić deklarację członkowską.

2. Uczęszczać regularnie na zajęcia - odbywają się one w terminie ustalonym przez trenera.


Szczegółowych informacji udziela trener Emanuel Zimny pod nr telefonu 697296626, mailowo ezimny1981@gmail.com.


OD 1 września 2016 roku jesteśmy objęci programem wspieranym przez Ministerstwo Sportu "Lekkoatletyka dla Każdego".