Najczęściej zadawane pytania


1. Jaka jest pełna nazwa Klubu i co ona oznacza?

Pełna nazwa to Stowarzyszenie Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew.
Klub nasz prowadzi działalność społeczną zachęcając do uprawiania różnych dyscyplin sportowych celem poprawy zdrowia lokalnej społeczności. Żaden z naszych członków nie może czerpać osobistych korzyści majątkowych z tytułu przynależności do Klubu.

2. Czym różni się Członek Aktywny od Wspierającego?

Członek Aktywny to taki, który regularnie opłaca składkę miesięczną w wysokości 20 PLN. Ma on prawo głosu w sprawach dotyczących działalności Klubu, a także jest uprawniony do otrzymania stroju klubowego z puli składek członkowskich.
Członek Wspierający to taki, który nie opłaca składki. Nie ma on prawa głosu w sprawach dotyczących działalności Klubu, jednakże może mieć tzw. głos doradczy. Członek Wspierający nie jest uprawniony do otrzymania stroju klubowego z puli składek członkowskich. Może go jednak otrzymać z własnych środków.

3. Czy Klub "Aktywni" jest tylko klubem dla biegaczy?

Choć obecnie większość z nas to biegacze, KM „ Aktywni” jest klubem zrzeszającym uprawiających każdy rodzaj sportu.

4. Ile trzeba mieć lat, żeby wstąpić w szeregi "Aktywnych"?

Nie ma ograniczeń wiekowych. Należy identyfikować się z ideą funkcjonowania i godnie reprezentować założenia Klubu. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wymagana jest zgoda prawnego opiekuna. Osoba taka może wstąpić do Klubu w charakterze Członka Wspierającego.

5. Jaką nazwę klubu podawać zgłaszając się do zawodów w barwach "Aktywnych"?

Zgłaszając się do zawodów stosujemy następujący schemat:
KM AKTYWNI Sochaczew