Nasze Imprezy


Zapraszamy na Sochaczewski Charytatywny Test Coopera 1.04.2016r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mail: ezimny1981@gmail.com zgłoszenie zawierać musi: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia oraz nazwę klubu/szkoły lub miasta z jakiego pochodzi.

Opłata startowa 15 zł (od osób powyżej 18 roku życia) przeznaczona w całości na cel charytatywny (ZSS w Erminowie). Płatna w dniu zawodów. 

Szczegółowy regulamin oraz aktualne listy startowe: kliknij tutaj.