Skład Honorowy


Sylwester Rożdżestwieński
Daniel Chądzyński
Zenon Grąbczewski
Marcin Ryński
Dariusz Baranowski
Zenon Muszyński


"Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, młodzieży szkolnej powiatu sochaczewskiego może być nadana godność członka honorowego, którą nadaje Zarząd Klubu.
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków aktywnych, natomiast zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich." (Ramowy Statut Klubu Maratonczyka "Aktywni" Sochaczew”, §14 i §18)